• Tillverkning i Tyskland
  • 10 års garanti¹
  • Från 475 kr gratis leverans*
  • Mer än 1 miljon nöjda kunder

Garantibeskrivning

Vi påpekar först dina lagliga rättigheter: lagstadgade garantirättigheter, lagstadgad ångerrätt för konsumenter, allmänna lagstadgade skadeståndsanspråk. Garantin begränsar inte dina lagstadgade rättigheter.

Innehållet i garantin är en hållbarhetsgaranti på alla delar av den köpta varan. Denna garanti gäller endast om du har köpt minst ett ankare (vinkelankare, jordankare, markankare, stolpankare) tillsammans med den köpta varan. Avgörande för att den köpta varan och ankaret ska anses vara inköpta tillsammans är deras gemensamma notering på kopian av fakturan eller orderbekräftelsen som ska presenteras när garantianspråket görs. Garantin inkluderar Wickeys skyldighet att betala för att alla trädelar på det köpta varan som ruttnar på grund av vädret.

Om tillverkaren upptäcker fel täcks inte kostnaderna för en återkallnings- och returneringsprocess av denna garanti. Garantin kan inte överlåtas. Garantin upphör om du säljer trävaran. I detta fall upphör garantin i och med ingående av försäljningsavtalet.

Täcks inte av garantin

Skador orsakade av felaktig hantering,
Skador på grund av felaktig montering av trädelarna,
Skador orsakade av felaktig lagring,
Skador orsakade av naturligt slitage, överbelastning,
Skador orsakade av användning av tillbehör/tilläggsdelar/utbyggnadsdelar och skötselprodukter som inte godkänts av tillverkaren,
Skador orsakade av yttre påverkan eller händelser som stormskador, översvämningsskador eller kranvattenskador,
Skador som inte uppstår på försäljningsvaran, så kallad följdskada,
Mindre fel som inte väsentligt påverkar värdet eller användningen av varan,
Personskada.
Garantiskyddets geografiska omfattning sträcker sig till Förbundsrepubliken Tysklands territorium i den mening som avses i artikel 11.1 i grundlagen.

Garantens namn och adress:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Tyskland
E-post: [email protected]

Garantitiden (garantiperioden) på alla trädelar är 10 år. Garantin börjar med mottagandet av varorna. Garantin gäller i tio år. Garantin upphör när de tio åren har löpt ut.
För att göra anspråk på garantin behöver du:
1. Bilder av defekterna i trädelarna på den köpta varan
2. Kopia av fakturan (fakturan finns/fanns bifogad till den skickade varan) eller orderbekräftelse (har skickats till dig via e-post)
Du kan göra anspråk på garantin informellt (t.ex. via e-post) genom att skicka in ovannämnda bevis.

I händelse av ett garantianspråk får du de defekta trädelarna på den köpta varan ersatt med en gratis ersättningsleverans.
Du kan begära att du skriftligen informeras om ovanstående garanti.

Laddar...

Jämför Produkter

chevron-right