Förutom kul, äventyr och kreativitet kommer naturligtvis alltid ditt barns säkerhet först. För att säkerställa detta är det absolut nödvändigt att följa monteringsanvisningarna. Av detta skäl kan vi varken garantera lekplatsutrustningens säkerhet eller ge full garanti om monteringsinstruktionerna inte följs.