Du är viktig för oss!

I dessa osäkra tider hämtar vi kraft från det faktum att våra produkter ser till att barn kan förbli barn och leka utan att oroa sig hela tiden.Hälsa och säkerhet för alla familjer är vår högsta prioritet. Av denna anledning har otaliga åtgärder redan vidtagits, både internt och externt hemma hos dig, för att klara denna utmanande tid på bästa möjliga sätt.

Vi fortsätter att leverera åt dig!

Vi fortsätter att producera och leverera åt dig som vanligt.Majoriteten av våra transportpartners följer redan nya leveransriktlinjer som säkerställer säkerheten för dina anställda och kunder. Vi arbetar outtröttligt för att leverera dina beställningar till ditt hem så snabbt och problemfritt som möjligt.För att säkerställa din och våra medarbetares säkerhet har vi vidtagit försiktighetsåtgärder som följer de striktaste globala säkerhetsnormerna.

Ta situationen på allvar - det gör vi!

Glöm inte att tvätta händerna, hålla ett avstånd på minst två meter, bara nysa i armvecket... Vi har alla hört dessa råd otaliga gånger, men vi ber dig att ta dem till dig för att skydda din egen hälsa. Så snart de första smittfallen tillkännagavs såg vi på Wickey till att en stor del av vår arbetskraft kunde arbeta hemifrån. För de medarbetare vars ansvarsområden inte tillåter dem att jobba hemma har interna säkerhets- och hygienåtgärder vidtagits för att säkerställa högsta säkerhetsnivå.

Vi säger tack!

Slutligen vill vi tacka dig för din förståelse som går utöver det vanliga. De senaste veckorna har återigen visat hur stark känslan av ansvar och förståelse är inom Wickey-gemenskapen. Vi tackar dig för de många trevliga meddelanden som har nått oss de senaste dagarna och hjälper oss att se framåt i dessa svåra tider.

Vi hoppas att du som vår kund, dina vänner och familjemedlemmar håller er friska. Så att våra lekredskap kan ge glädje i din egna trädgård. Vi kommer att fortsätta göra vårt bästa!

Tusen tack och håll dig frisk
Ditt Wickey-team

Laddar...

Jämför Produkter

chevron-right