• Tillverkning i Tyskland
 • 10 års garanti¹
 • Från 475 kr gratis leverans*
 • Mer än 1 miljon nöjda kunder

Datum: 12.09.2023

Ansvar

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Tyskland
Tel.: +46 (0)101 992 503
E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig

Vår företags dataskyddsansvarige kan nås på vår adress märkt "Dataskyddsansvarig" eller på [email protected]

Syftet med databehandling

Vid kontakt med kundtjänst / en anställd:
"Åtgärder för att förvärva en kund / sköta befintliga kunder för att upprätthålla och förbättra en kontinuerlig avtalsrelation; försäljning, kundkommunikation och -stöd, reklamations- och återkallningshantering / inrättande och tillhandahållande av ett CRM-system för inmatning, behandling och hantering av kunddata och kontraktsdata för gemensam användning av anställda.

Vid beställning eller när du anger dina kontaktuppgifter i Wickey-webbshoppen eller hos en tredje part:
Genomförande av produktförsäljning.

Rättslig grund

Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO – avtalsåtgärder
Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO - Laglighet av behandlingen (berättigat intresse)

Mottagare av personuppgifter utanför företaget

När du köper produkter från tredje part som inte ingår i Wickey-sortimentet,överförs dina personuppgifter till den externa partnern för ändamål som direktleverans, reklamationer och/eller frakt. Behandling av dina uppgifter görs inom ramen för gemensamt ansvar enligt Art. 26 DSGVO eller orderbehandling enligt Art. 28 DSGVO. Du kan när som helst vända dig till båda ansvariga för att utnyttja dina rättigheter som berörd person. Båda parter är lika skyldiga att uppfylla informationsplikterna enligt Art. 13 + 14 DSGVO.
Inom ramen för orderhanteringen kan dina uppgifter också överföras till orderbehandlare och tredje part (t.ex. frakttjänstleverantörer).Om det behövs har relevanta avtal för orderbehandling tecknats.

Avsikt att överföra till ett tredjeland eller internationell organisation

Vi avser inte att överföra dina personuppgifter till ett tredjeland eller internationell organisation.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras så länge som det krävs för det aktuella ändamålet. Undantaget är data för vilken det finns längre lagringsperioder.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas som användare, anses du enligt DSGVO vara en berörd person. Följande rättigheter tillkommer de berörda gentemot den ansvariga:

 • Rätt till information (Art. 15 DSGVO)
 • Rätt till rättelse eller radering av personuppgifter (Art. 16, 17 DSGVO)
 • Rätt att begränsa behandlingen (Art. 18 DSGVO)
 • Rätt till meddelande i samband med rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen (Art. 19 DSGVO)
 • Rätt till dataportabilitet (Art. 20 DSGVO)
 • Rätt att invända (Art. 21 DSGVO)
 • Rätt att återkalla givna samtyckesförklaringar. Lagligheten av den databehandling som utförts till återkallandet påverkas inte av det tidigare givna samtycket (Art. 7 par. 3 DSGVO)
 • Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten (Art. 77 DSGVO)

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Som ett ansvarsfullt företag avstår vi från att ta ett automatiskt beslut eller profilering när vi samlar in dina personuppgifter.

Laddar...

Jämför Produkter

chevron-right