Kvalitet och garanti

Hur många års garanti får jag på Wickeys lekredskap?

Eftersom vi har fullt förtroende för våra produkter ger vi dig 10 års garanti * på alla trädelar när du samtidigt köper våra egentillverkade ankare. I alla andra fall gäller den lagstadgade garantin.

*Den annonserade garantin gäller för alla trädelar om du samtidigt köper vårt eget ankare. I alla andra fall gäller den lagstadgade garantin.... Mer information om garantiansvarets omfattning och dess giltighet hittar du i vår garantiförklaring.

Vid vilken tidpunkt börjar garantiperioden?

Garantiperioden börjar med mottagandet av varorna. Konsumentens lagstadgade rättigheter (garantirättigheter och ångerrätt) begränsas inte av garantin.

När gäller inte garantin?

Innehållet i garantin är en hållbarhetsgaranti på alla delar av den köpta varan. Denna garanti gäller endast om minst ett av våra egentillverkade ankare köptes tillsammans med den köpta varan. Om detta inte är fallet har kunden inga ytterligare garantianspråk på skadade trädelar efter att den lagstadgade garantin har upphört.
Garantin gäller inte heller om kunden eller en tredje part orsakar felet i trädelarna genom fel montering eller om felet beror på skador på trädelarna till följd av felaktig användning eller lagring av kunden själv eller en tredje part. Skador på grund av vandalism av kunden själv eller av tredje part, trätypiska egenskaper eller väderrelaterade skador undantas också från garantin.

Laddar...

Jämför Produkter